Föreläsningar

 

Trolldom eller läkekonst?

Under detta föredrag får du lära dig om de gamla läkeväxterna, hur de använts historiskt men också hur nya rön och aktuell forskning kan visa på användningsområden som fungerar även idag.

Lyssna till berättelser om Hildegard av Bingen och Charlotta de la Gardie och passa på att bekanta dig med olika örter och extrakt. Kanske vill du ta chansen att pröva en medeltida pestmask!