Acceptans

Allt är som det är. Oavsett vad vi tycker om det.

Att vägra acceptera livet och sin livssituation är samma sak som att göra motstånd. Att göra motstånd skapar negativitet, bitterhet och martyrskap. Så länge du kämpar emot något så ger du det energi. Förstärk inte negativitet genom att bekämpa det i desperation och frustration.

Motstånd tjänar inget yttre syfte, det finns ingen som helst poäng med att försöka motstå det som redan är. När du gör motstånd gör du nuet till en fiende.

Acceptans är inte samma sak som att ge upp, härda ut, låta bli eller vara passiv. Acceptera situationen och gör det som krävs för att ta dig ur den. När du försöker förändra något genom desperation, ilska, flykt och frustration blir resultatet sällan förankrat i ditt innersta.

Förändra din situation utan att döma, utan motstånd, besvikelse, martyrskap och ”Varför händer detta mig?”.

Det finns stor kraft i acceptans! Acceptans är syster till förlåtelse.

acceptans, förlåtelse, tillfredsställelse

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare