Avståndet mellan händelser

Vad skulle hända om vi slutade att använda klockan som riktmärke och utgångspunkt för allt? Hur skulle det kännas att sluta mäta allt i klocktid, att inte låta den diktera villkoren för vår vardag – när vi ska gå upp, när vi ska gå och lägga oss, när vi ska äta..?

Samhället bygger på en inrutad och likformig infrastruktur, där alla individer förväntas ha samma behov. Det finns en trygghet i rutiner och förutsägbarhet. Det finns något som lockar med allt som är påtagligt, konkret och punktligt – TV, sociala medier, datorspel och social puls. Vi vill vara var som helst bara vi slipper vara här, just nu. Någonstans där vi kan ockupera våra tankar och hjärnor med någonting annat än vår egen verklighet.

Vad flyr människan från och vad flyr hon till?

Vi har alla 24 timmar per dygn till vårt förfogande. Ingen har mer, ingen har mindre. Hur vill du spendera dina timmar? Vad vill du uppleva? Vad vill du vila ifrån? Rör du dig i tiden, eller susar tiden förbi medan du står still?

Oavsett vilket, så sker det en rörelse vare sig vi vill eller inte. Denna rörelse, denna rytm, påverkar en rad biologiska fenomen och cykler i naturen och har alltid spelat en stor roll i människans vardag. Men aldrig förut har den varit så högt skattad som nu. Plötsligt är tid en bristvara. Tid har blivit pengar. Vi tjänar tid genom att vara effektiva och produktiva. Tid som vi använder till att hinna med ännu mer göromål och vara ännu mer effektiva. Alla vill leva länge men ingen vill bli gammal.

Inom yogan mäts tiden i andetag. Föreställ dig en sådan variant på din arbetsplats…
”Hur dags börjar mötet?”
”Om 1800 andetag”

“Alla dessa dagar som kom och gick
inte visste jag att de var livet”
//Stig Johansson

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare