Dags att bryta gamla traditioner

Allt som föds, föds av kvinnan och vi spenderar alla väldigt mycket tid med olika kvinnor under uppväxten, alltifrån den ammande modern till pedagoger inom barnomsorgen. Vi bär därför alla ett starkt kvinnligt avtryck inom oss, även pojkar och män.

I vår kultur lär vi oss att manlighet är synonymt med att förneka sin smärta och rädsla för att enklare kunna kriga och erövra så effektivt som möjligt, om det så är på slagfältet, i sovrummet eller på jobbet.

Män i patriarkala strukturer tillåts inte att vara passiva, behövande, omhändertagande, vårdande eller svaga. Men vad händer när mannen uppmuntras till att känna och leva med alla de delar som samhället lär honom att INTE bejaka? Är det inte ganska tjatigt (och farligt) att bara göda den stereotypa våldsamma, emotionellt avtrubbade machofiguren som tycks vara förebilden för alldeles för många i vår kultur?

Männen i min närmaste omgivning är kloka och har sedan länge förkastad denna förminskade och begränsade bild av sig själva. När han är befriad från den, så kan han vara vild utan att vara grym, arg utan att vara våldsam, sexuell utan att vara tvingande. En man som vill och vågar vara öm, mild och tröstande, som kontrollerar sina handlingar, inte sina känslor.

Detta är män som VILL interagera med starka kvinnor med makt, som accepterar att de inte per automatik upphöjs till en högre status pga att de är män. Det är män som betraktar kvinnokroppen med dess dofter, kroppsvätskor, behåring och cykler som helig och trygg. Män som slutar att objektifiera kvinnokroppen och betrakta den som syndig och smutsig. Män som vet att kvinnans kropp tillhör henne själv, som förstår att vår aggression är hälsosam och vår ilska är helig och renande.

Jag vet att många män är villiga att ge upp den traditionella bilden av vad en man är och den patriarkala hierarki som samhället fostrat dem i. Att få frigöra sig från den förlegade machomannen. Att ge den vilda, otämjda energin ett spirituellt värde, istället för något att släppa ut på fotbollsläktaren eller på krogen. I salute you!

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare