Dans

När familjen flyttade 1987 fick vi kabel-TV och jag spenderade ett sjukt antal timmar av mina tonår framför kanaler som MTV, Sky Channel och Super Channel. Vissa dagar lämnade jag inte ens flickrummet. Det var musik som konsumerades och särskilt fascinerad var jag av musikvideos med dansande tjejer – Janet Jackson, Paula Abdul och Madonna och jag bestämde mig för att börja ta danslektioner. Jazz- och discorytmik var det som fanns att erbjuda inom den dansstil som jag var intresserad av, i Karlstad på den tiden.

Lusten att dansa finns hos många djur, inte bara människan, parningsdans är ju vanligt hos vissa djurarter för att förbereda för parning. Danskonsten är mycket gammal och i sin icke-språkliga form har människan använt dansen som inspirations- och kraftkälla för att förändra medvetandetillståndet. Shamaner och medicinkvinnor förmedlade helande krafter genom speciella ritualer som kunde bestå av både dans, drama och musik.

Studier visar att dans som terapiform kan bota mild depression och minska stress genom att reglera serotonin- och dopaminnivåer i kroppen. Det har också visat sig att personer med Alzheimers sjukdom kan återfå bortträngda minnen när de dansar till musik som de känner igen.

Tack vare det ökade vetenskapliga intresset för dans, har dansterapi blivit mer accepterad som behandlingsform inom många olika nya discipliner, t ex vid stressrelaterad smärta, borderlinestörningar, adhd och vid inlärnings- och koncentrationsbesvär.

Dans har möjlighet att nå de djupare delarna av hjärnan, den så kallade känslohjärnan, före förnuftshjärnan. Att dans påverkar vår hälsa positivt hänger samman med att den stärker både de autonoma, immuna och hormonella systemen i kroppen.

Själv tänker jag ta tillfället i akt och jazza runt både i butiken idag och resten av helgen faktiskt. Gör´t du mä!

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare