Ego

Begreppet betyder olika saker för olika människor. Egot är identifikation med tankarna och skapar ett falskt sinnesskapat jag – ”Jag är detta” istället för ”Jag är”.

Egot är de där rösterna i ditt huvud som ständigt signalerar fara och hot. Egot är motstånd, kontroll, makt, girighet, försvar och attack. Det närs av konflikter, drama, motstånd och feedback. Om du identifierar dig med egot och dina tankar, så kommer rädsla att vara din ständiga följeslagare.

Det falska jaget älskar att må dåligt och tycka synd om sig själv, och det är förändringsobenäget. När egot knyter an till något den ser som bra eller dåligt som sedan förändras, så går det inte att acceptera.

Försök att inte bry dig om egot, utforska det inte, egot älskar uppmärksamhet och vill gärna fästa sig vid dina problem. Det är därför så många BLIR sina problem, deras problem blir deras identitet. Om de skulle bli fria så skulle de förlora de en del av sin identitet, en del av sig själva. Det finns en omedveten egoinvestering i smärta och lidande.

Så, vad är det du försvarar? Det finns inget ”jag” att skydda eller nära. Ge upp relationen med dig själv, VAR dig själv istället. Du är en helhet, en del av allt.  

Egot kan inte existera utan linjär tid, närvaro i nuet skulle ta död på det, därför ser egot till att ständigt hålla dig fången i tiden. Det vill existera i det förflutna och i framtiden och projicerar sig själv i nutid för att vara säker på att fortleva. Egot kan inte överleva i din närvaro, bara i din frånvaro. Samma princip som i ditt hem, om du inte är närvarande i huset så kan skumma figurer husera där, bortom din kontroll. Egot styr ditt liv när du inte är närvarande.

ego, egot, mindfulness, närvaro, nuet

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare