Fredagen den 13:e

Det finns olika teorier kring varför fredagen den 13:e betraktas som en otursdag. Både siffor och veckodagar har genom tiderna i olika kulturer, varit förknippade med mer eller mindre magisk kraft. I det förindustriella samhället var veckodagarna förknippade med olika egenskaper. Under fredagar och söndagar var det olämpligt att påbörja nya arbeten och en gjorde fick inte vara bullersamt. Att ge sig ut på resa en fredag var också något en drog sig för.

Fredagen den 13:e som otursdag har förmodligen sina rötter i kristen folktro, där Jesus korsfästes på långfredagen och då det var 13 personer närvarande vid hans sista måltid.

En del hotell och höga hus saknar våning 13 och på vissa på flygplan kan 13:e raden vara bortplockad, allt för att undvika klagomål från kunder som inte vågar utmana ödet och olyckstalet 13.

Det var först under förra seklet som föreställningen om fredagen den trettonde som otursdag verkligen tog fart. Vi vill gärna blicka tillbaka i historien för att söka efter diverse olyckor som sägs ha inträffat just denna dag för att bekräfta bilden av fredagen den 13:e som otursdag.

Enligt både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och försäkringsbolaget Trygg-Hansa finns inga belägg för att fler olyckor inträffar denna dag, tvärt om. Det sker nästan 7% färre skador nu än en genomsnittlig dag och 3% färre skador än under en genomsnittlig fredag. Detta är kanske ett tecken på att människor ändå är ganska skrockfulla och tar det lite lugnare..?

Alfred Hitchcock föddes förresten fredagen den 13:e augusti 1899. Det var väl i alla fall en välsignad tur!

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare