Helgat varde ditt namn…

Är det sant att bönen ”Fader vår” från början hade en andra vers som löd ”Moder jord, helgat varde ditt namn”?

Jag stötte på detta påstående i boken ”Snapphonor” av Ann Jönsson. Det finns inte så mycket information att hitta och jag vet inte hur tillförlitlig den jag hittar på nätet är. Men det påstås att den andra versen i ”Fader vår” som handlade om moder jord, redigerades bort, någon gång på 300-talet vid kyrkomötet i Nicea.

Kyrkans makthavare skulle ha förbjudit all annan tolkning av gudsbegreppet än Fader/Son/Helig Ande, och de ursprungliga manuskripten gömdes i Vatikanens jättearkiv.

År 1928 ska forskaren Edmond Bordeaux Szekely ha funnit ett gammalt arameiskt manuskript i Vatikanens hemliga arkiv som innehöll ursprungsversionen av bönen.

Så här löd tydligen den andra, förbjudna versen

“Moder Jord

helgat varde ditt namn

tillkomme ditt rike

ske din vilja i oss som i dig

sänd oss varje dag dina änglar

och förlåt oss våra skulder

när vi gottgör våra skulder mot dig

Och inled oss icke i sjukdom

utan fräls oss i från ondo

ty Jorden är din och kroppen och hälsan”

Oavsett vilket, utan henne har vi ingenting.

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare