Högbergsfältet

Redan under 1600-talet började det brytas järn på Högbergsfältet en dryg mil från Filipstad. Det gamla gruvfältet lades ner 1906 och sedan dess har naturen tagit över och skapat en fantastiskt trolsk miljö, svår att fånga på bild.

För att bevara gruv- och odlingslandskapet med dess artrika flora och fauna, är området sedan 1979 ett naturreservat som är väl värt ett besök. Här finns ca 15 inhägnade gruvhål, ruiner och husgrunder samt spår av enkla bostäder i form av så kallade jordkulor.

Den största gruvan är Torskebäcksgruvan med ett djup på 217 meter, men den häftigaste är nog Tilas Stoll. En 25 meter lång horisontell gruvgång från 1767, där du på en träspång kan gå in till Krakbogruvan. Här är mörkt, fuktigt och kallt och ger en liten hint om hur det kunde vara att arbeta i en gruva i forna tider.

En stoll är just en horisontell gruvgång, som leder in till brytrum eller schakt. Från början var Tilas Stoll tänkt som undersökningsort, men den kan senare ha använts för utfrakt av malm och andra mineraler. Stollen är uppkallad efter bergmästaren Daniel Tilas.

Efter att ha vandrat runt på stigar vid denna magiska plats, kunde jag inte motstå ett nakendopp i sjön Yngen.

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare