Höstfärger

Älskade höst!

Nu när ljuset avtar minskar produktionen av klorofyll och gör att trädens blad ändrar färg. Träden har ett slags minne och en förmåga att registrera och räkna antal kallare dygn i följd. De har även koll på dagarnas längd och ljusmängd. En kombination av temperatur och dagslängd gör att trädet vet om det är vår eller sensommar, och när ett visst antal kallare dagar avlöpt betraktar träden det som höst.

När lövens gröna klorofyll bryts ner och återförs till stam och rötter som en reserv till våren, framträder lövens gula färg som egentligen hela tiden funnits där, men som blir synlig först nu.

Efter ytterligare en tid får vissa lövträd röda blad, varför är inte helt känt. En teori är att färgen skulle skrämma bort skadeinsekter, en annan handlar om att det röda pigmentet skyddar mot ljuset, som en solskyddsfaktor. 

Det enda undantaget bland lövträden vars blad inte ändrar färg på hösten är alen som fäller sina löv gröna. Anledningen tros vara att alens blad innehåller mer kväve än andra trädsorter.

Genom lövfällning gör träden sig av med överflödiga ämnen som inte behövs under vintern. Sedan är det dags för trädet att gå i vinterdvala. Om de inte får vila så får de sömnbrist, precis som vi. Människan är den enda varelse som kör på lika hårt året om, utan någon hänsyn alls till ljus, mörker och temperatur. Inte undra på att vi blir utbrända och vidbrända. Själv tycker jag att det är skönt att varva ner under den mörka delen av året. Höst och vinter är så förlåtande och stillsam.

Sov gott nu, moder jord…

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare