Koppor och vaccin

I mitten av 1700-talet härjade smittkoppor som värst i Sverige. Smittkoppor orsakades av ett så kallat poxvirus och var mycket smittsamt med hög dödlighet. Viruset spreds framför allt som droppsmitta men kunde också spridas luftburet, bland annat via ventilationssystem. Därför kunde viruset spridas mellan olika sjukhusavdelningar som till och med legat på skilda våningsplan.

1756 bestämde myndigheterna att de skulle försöka få allmänheten att låta inympa lite smittkoppsvirus för att bygga upp ett immunförsvar, och på så sätt få stopp på smittan. Vätska från en smittkoppa rispades in i huden, vilket efter en dryg vecka ledde till en lindrig smittkoppsinfektion utan bestående men. Metoden var inte helt ofarlig men ändå att föredra framför en generell smittkoppsinfektion.

Detta blev inte så poppis bland folket som var halvsugna på att få ett dödligt virus inrispat i skinnet.

Charlotta Taube, sedermera De la Gardie, anses vara den person som stoppade den sista häxprocessen i Sverige. Men detta var inte det enda denna kvinna åstadkom under sin alldeles för korta livstid.

När folket i byn ställde sig tveksamma till det som kallades för koppympning, lät Charlotta som var en vän av vetenskap och anhängare av upplysningstiden, ympa sig och sina barn. Detta visade sig fungera väldigt väl varför bönderna i byn sedermera också vågade sig på metoden. Ryktet spreds runt om i Sverige och fler och fler lät sig ympas med smittkommpsvirus.

Metoden var en föregångare till vaccinet och smittkoppor var den första sjukdomen som man framgångsrikt kunde vaccinera mot. Först 1816 blev det obligatoriskt att vaccinera barn mot smittkoppor och sjukligheten i landet minskade drastiskt.

Det senaste svenska utbrottet av smittkoppor inträffade 1963 i Stockholm, i vilket 27 personer insjuknade och 4 personer dog. År 1980 förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) världen vara fri från smittkoppor.

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare