Lust

Att följa sina sunda önskningar och lustar är att bli ett med kosmos. Våra önskningar är universums lim.

Oavsett vad vi lärt oss genom uppfostran och religioner så är njutning och lust något väldigt basalt och sunt. Det är inte synonymt med obehärskat frosseri. Det går inte ut på att trampa på andra. Att bejaka sina egna behov är inget ytligt eller tecken på svaghet, det är ett uttryck för livskraften.

Försök inte kväva, besegra eller fly från dina lustar, försök att uppfylla dem istället, i samråd med förnuft, logiskt tänkande och genom att ta konsekvenserna. Det finns ingen synd eller skuld i lust!

Varför ska livet vara asketiskt, självförnekande, skuldbeläggande och självuppoffrande? Varför ska vi hela tiden hålla igen, hålla tillbaks, stå emot, tygla oss, sansa oss, låta bli, ha dåligt samvete för allt? Vad får du för det? Vem tackar dig för det?

Nej, jag pratar inte om att stjäla det du vill ha, att vräka i sig 4 liter Ben & Jerryglass till frukost, ringa upp chefen och skälla ut hen eller göra helikoptern på valfri offentlig plats.

Men det ÄR inte själviskt att ta för sig eller att önska saker för sig själv så länge det inte går ut över någon annan. Det är inte själviskt att fylla den plats som är din.

Glöm inte bort vem du är. Glöm inte bort att du är vild.

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare