Moder jord och människan

Inget andetag är nytt. Allt syre är återvunnet och därför en del av det ständiga återbruket. Det vi släpper ut får vi också tillbaka. Det finns ingen backup, ingen hemlig reserv med syrgastuber att ta till ifall luften tog slut, eller kom att bli så förorenad att den blev otjänlig. Ju mer skog vi skövlar desto mindre syre finns till vårt förfogande. Vi har 20 minuter på oss innan vi utplånas, om alla träd på jorden skulle fällas. 20 minuter.

Du och jag bär det största ansvaret för balansen och återbruket på vår planet. Det är vi människor som ska respektera och anpassa oss efter naturen – inte tvärt om. Vi är aldrig befriade från detta ansvar, vi lämnar fotspår över allt där vi vistas. Du och jag kan inte fortsätta skylla på ett system – vi är alla del av systemet och ingen är fri från ansvar för fotspåren vi lämnar.

Naturen finns till för sin egen skull. Naturen vill ingenting. Naturen har inte bråttom. Den fanns där långt innan oss och den klarar sig alldeles utmärkt utan människan. Men vi klarar oss inte utan den, för oss är den essentiell. Människan en sinnesvarelse och vi är ämnad ett liv nära naturen. Där kan vi förlita oss och reagera på våra gamla reptila och omedvetna reflexer.

Den konstruerade storstaden och dess arkitektur med väggar, tak och golv, är för oss egentligen en onaturlig miljö, där det är svårare och ibland omöjligt, att lita på uråldriga reflexer. Här måste vi istället använda neo cortex, den del i hjärnan som styr logiska och analytiska beteenden.

Även om du är en stadsmänniska som gillar storstadspuls, så är det ändå något särskilt som händer i oss när vi vistas i naturen. Denna miljö påminner oss nämligen om vårt ursprung och skapar en trygghet och ett lugn. Intrycken i naturen fascinerar utan att trötta ut, eftersom vi där inte behöver sortera lika mycket. Här använder vi både kropp och själ när vi arbetar och rör oss, till skillnad från datorarbete inne på ett kontor på femte våningen inne i stan. I naturen finns dofter, former och färger som vi känner igen, som inte har ändrats så mycket, som t.ex inredning och design gör hela tiden i våra städer. Naturen är kravlös. Tidlös.

Familj och vänner kräver mer av en, än vad en främling gör. En nära vän ger oss kärlek och uppskattning, men har samtidigt makten att såra och svika. En främling kräver mer av oss än ett djur och människan över lag ställer mer krav än vad ett djur gör. Djur kan inte ljuga eller skuldbelägga. Växter kräver än mindre. De kan inte vända oss ryggen och de är aldrig otacksamma. Allra minst kräver stenar och vatten. De finns alltid där och de ställer aldrig några krav. Kanske för att de bara finns för sin egen skull, utan ego och värderingar.

Vi är av jord komna och skall åter jord varda. Därför är jorden är vår kropp – vår kropp är vår mylla. Men kanske har vi tappat kunskapen om jorden och förlorat känslan för myllan? Kanske är glappet mellan storstad och natur för stort? Kanske behöver vi lär oss att odla marken för att förstå vår egen kropp? Hur det än ligger till så har vi rubbat balansen genom år av övergrepp på moder jord. Vi måste tillbaka till något värdigare för människa och miljö.

Det är knappast någon idé att försöka värja sig inför alla rapporter om skövling av skog, försurning av sjöar eller ännu en utrotningshotad art. Blunda inte, utan gör det du kan på den plats där du är! På så sätt blir du en del av lösningen istället för en del av problemet.

Man får det man ger. Lämna en plats lite vackrare än du fann den.

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare