Naturens som mentor

Homo sapiens är en ung art med endast ett par hundratusen år på nacken.

Som nykomlingar på den här planeten kan en tycka att det borde finnas ett intresse av att lära av alla de arter som haft 3,8 miljarder år av evolution på sig för att testa vad som funkar och inte funkar.

Men precis som att kvinnan länge ansetts existera för att tjäna mannen, har naturen betraktats som något som finns till för människan. Som om Moder jord vore ett oändligt lager av råvaror som ska förse oss med diverse förnödenheter utan att klaga eller kräva något tillbaka. Allt omkring oss måste ha ett tydligt värde och ett syfte; skog är kapital, läkeväxter är värdelöst om en inte kan ta patent och tjäna pengar på det, djur är mat eller kläder och tid är pengar.

Helst ska Moder Jord vara passiv och tillmötesgående så att vi kan kontrollera henne med teknik. För när människan vill lära sig av naturen så är det oftast just för att hitta sätt att kunna kontrollera och exploatera den, inte främst för att lära och förstå hennes komplexitet på djupet.

Vi är fortfarande beroende av naturen i form av mat, ren luft, rent vatten och i form av en boplats. Människor och natur är uppbyggda av samma typ av arvsmassa och materia, varför inte betrakta naturen som en mentor och lärare?

Det finns mängder med växter, djur, svampar och mikroorganismer som med evolutionens hjälp utrustats med en rad imponerande superkrafter. Många flyger, andra är självlysande, vissa skalbaggar kan bära föremål på upp till tusen gånger sin vikt, spindlar kan väva trådar som är starkare än ståltråd, fladdermöss kan bota sig själva från coronavirus, svampar kopplar upp skogens träd och växter i en form av underjordiskt internet där energi, näring och information utbyts…

Låt oss lyssna och försöka samsas på det här lilla sandkornet som vi alla snurrar runt på ute i evigheten.

Det finns ingen backup, ingen hemlig reserv med syrgas och friskt vatten. Det vi släpper ifrån oss kommer tillbaka.

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare