Osynlig smärta

Om vi inte kan mäta, förstå, se, upptäcka, utreda, forska, uppfatta – betyder det att det inte existerar då?

Smärta som vårdgivaren inte kan förstå, är den inte verklig? Det måste den ju vara eftersom den finns för vårdtagaren. Är smärtan ”bara inbillning” och är inbillning i så fall mindre verkligt? Är smärtan ”bara nonsens” – nonsens för vem? För vetenskapen säkert, men för det som behöver hjälp? Varför blir smärta som inte syns på röntgen så ifrågasatt? Varför blir olika typer av smärta som kvinnor upplever ihopklumpad och avfärdad som ”kvinnosjukdomar”?

Människor måste bi lyssnade på och tas på allvar även om det de söker vård för inte är fysiskt manifesterat, trots att detta stör vår världsbild om vad som är verkligt och inte. Den västerländska vården skräms av det som inte går att mäta eller bemästra och ”osynlig smärta” blir därför lätt att avfärda som inbillning.

Tro, tankar, emotioner, känslor och övertygelse är spöken för västerländsk skolmedicin och om vi fortsätter att förneka den mentala dimensionen hos vårdtagaren så kommer vi aldrig att kunna hjälpa eller undervisa i läkning och preventiv vård. Allt hör ihop!

Vi fokuserar på delarna istället för helheten. Vi snöar in på detaljer för att slippa ta itu med det stora problemet. Vi plockar isär och analyserar i ett desperat försök att försöka förstå och bemästra.

Problemet är att vi behöver mer än bara kalla fakta.

dysmenorré, endometrios, fibromyalgi, kvinnosjukdomar, osynlig smärta, vestibulit

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare