Rackarungens

Life in plastic – it’s fantastic

…eller? Plasten revolutionerade verkligen när den gjorde entré på konsumentmarknaden under nittonhundratalets andra hälft. Den var billig, hållbar och vattenresistent med otaliga användningsområden. Men, nu har det visat sig att en del plast innehåller gifter som frigörs och sprids i vår omgivning när vi använder dem. Det är främst de hormonstörande kemikalierna ftalater och bisfenol […]

Läs mer

Kroppens skorsten

Det är svårt att låta bli att förknippa armsvett med att vara ofräsch! Men vad är svett och vad är armhålans funktion? Alla människor svettas. Vi svettas olika mycket, luktar olika mycket och bryr oss olika mycket om det. Svett är faktiskt en lukt- och bakteriefri vätska och lukten uppstår först när svetten tränger ut […]

Läs mer