Placebo

Tro är nyckeln till läkning?

Att positiva och negativa förväntningar – placebo och nocebo – kan styra kroppens läkeförmåga, har människan känt till och fascinerats av i årtusenden. Placeboeffekten är en oerhört störande mekanism för västerländsk medicin, som så gärna vill skilja på kropp och själ.

Under andra världskriget gavs morfin som smärtlindring till de sårade soldaterna i strid. När morfinet efter en tid tog slut beslutade sig den amerikanske narkosläkaren Henry K. Beecher, för att injicera en koksaltlösning istället, bara för att ge soldaterna någonting alls. Han upptäckte då till sin förvåning att en tredjedel av soldaterna upplevde en smärtlindring efter injiceringen.

Förväntningarna från tidigare erfarenheter på att känna ett minskat obehag efter injiceringen, gör att hjärnan kan frisätta opioder, kolecystokinin, cannabioider och dopamin. Det är inte bara tron i sig, tron sätter alltså igång biokemiska reaktioner som skapar smärtlindring på riktigt.

I vissa fall kan det räcka med att en läkare skriver ut medicin för att den ångestdämpande effekten skall infalla. ”Nu blir jag botad” tänker patienten varpå stressen minskar och kroppens avslappningsrespons aktiveras.

Placebo har en massa potential! Så varför pratar vi hela tiden om att ”Det är bara placebo” eller ”Vi måste kunna utesluta placeboeffekten”? Skolmedicinen känner till placeboeffekten men verkar inte vilja dra nytta av den eller undersöka den. Främst pga av etiska skäl gissar jag, men säkert också för det handlar om sinnet och är svårt att mäta. Upplevd förbättring räknas inte i skolmedicin så vida det inte är mätbart med instrument. Vetenskapen har heller inte lyckats mäta må-bra-het eller lycka, men vi vet i alla fall att det är tillstånd som existerar och är av stor betydelse för vår hälsa.

Som tur är så finns det inga hinder för att utsätta sig för placeboeffekten på egen hand genom att tro på att det en gör fungerar!

förväntningar, placebo, tro

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare