Redan de gamla dinosaurierna…

Det är en hisnande tanke att föreställa sig att en av alla de växter som vi har inne i stugorna idag, också är den som dinosaurierna strövade runt bland innan de utplånades för 66 miljoner år sedan.

De äldsta fossilen av ormbunksväxter är från ca 390 miljoner år sedan. Vid den här tiden fanns det trädformade ormbunksväxter som tillsammans med lummerväxter byggde upp dåtidens sumpskogar. Norra halvklotets stenkol kommer av inte helt nedbrutna växtrester från dessa uråldriga ormbunks- och lummerskogar.

Ormbunken är alltså en av världens äldsta växter och faktiskt en av mina favoriter. Kanske är den bland de första växterna jag bekantade mig med som liten rackarunge, då min mamma hade hela huset fullt av dem. De kan bli hur gamla som helt och således följa en genom livet.

Ormbunke är varken ett släkte eller en familj utan en division (grupp) växter som kan skilja sig åt ganska mycket. Bräken hör till ormbunksväxterna, Stensöta (Polypodium vulgare), Venushår (Adiantum raddianum) och Träjon (Dryopteris filix mas) likaså.

Träjon är en av de vanligaste ormbunkarna i vårt land. Den har också använts inom folkmedicinen eftersom jordstam och bladbas innehåller ett harts som ansågs vara verksamt mot inälvsmask.

Ordet orm i ormbunke kommer sig just av användningen som maskmedel. De verksamma ämnena verkar förlamande för masken som lämnar kroppen vid den påföljande laxerande verkan. Precis som med annan riktigt verksam medicin så kan träjonroten vara giftig – inte bara för masken utan även för värden.

Namnet ormbunke skulle också kunna vara ett eko från signaturläran. Tittar en på rotsystemet så påminner det nämligen om slingrande maskar.

Träjonrot användes i skolmedicinen en bra bit in på 1900-talet och samlades för apotekens räkning in om hösten för att torkas och pulvriseras.

Roten från Stensöta (Polypodium vulgare) går att äta och används ibland som smaksättning, smaken påminner lite om sötlakrits. Den har även använts som medicinalväxt då den är slemlösande vid hosta och astma.

Ormbunkar liknar inte någon annan växt och den minner verkligen om en svunnen tid. Om våren rullas dess blad upp, likt en snäckformad spiral, troligen för att skydda de unga sporgömmen som finns på bladens undersida. Det är verkligen en häftig syn!

Alla ormbunksväxter var omgivna av mystik och betraktades inom folktron som magiska. Växten sades bringa lycka och tur och jagade bort ondska. Bär gärna ett knippe ormbunke runt halsen så kan inget skada dig. Det är också en utmärkt inflyttningspresent. Enligt Hildegard skyr djävulen ormbunken. Den kan också göra häxor osynliga…

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare