Sevärt inslag

”Nyckeln till att ge kvinnor och män likvärdig vård, kan vara att behandla dem olika.”

Så säger Dr Ronx Ikharia i ”Vetenskapens värld” och avsnitt 7 – ”Är män det svagare könet?” Detta är ett mycket intressant inslag som tar upp problematiken med att så mycket i vår värld är anpassat efter män.

I vår strävan efter ett jämlikt samhälle kan det ses som impopulärt att antyda att det faktiskt finns skillnader mellan de biologiska könen, att vi ur ett biologiskt perspektiv ÄR olika.

Trans- och intersexpersoner togs inte upp alls i inslaget och nedan kommer jag lite trubbigt att kalla människor med en x och en y-kromosom för män och människor med två x-kromosomer för kvinnor.

De biologiska skillnaderna leder till problem eftersom de flesta läkemedel på marknaden i huvudsak har testats på män. I de fall kvinnor tagits med i kliniska studier har all data ändå slagits ihop istället för att analysera dem separat.

Mannen är norm i medicinsk behandling och detta gör att viktiga skillnader och avvikelser mellan könen förbises. Biverkningar av samma läkemedel kan skilja sig åt mellan män och kvinnor, vi drabbas på olika sätt på grund av vår biologi.

Kvinnor har generellt mer kroppsfett än män, och i detta fett kan läkemedel lagras. Kvinnors njurar är mindre vilket gör att ämnen stannar längre i den kvinnliga kroppen. Dessutom påverkar förändrade hormonhalter under menstruationscykeln hur läkemedel omsätts.

Givet detta, så känns det helt bisarrt att rekommenderad dos av t ex paracetamol är den samma för kvinnor och män, trots att paracetamol lämnar kroppen 20% snabbare hos män än hos kvinnor.

Det är dubbelt så vanligt med oönskade biverkningar av läkemedel bland kvinnor, p.ga att läkemedel utvecklas efter den manliga kroppen. I många fall vet vi inte alls hur läkemedel fungerar i kvinnors kroppar. Det är ganska hårresande.

Kvinnor kan också uppvisa andra symptom än män med samma sjukdom. Atypiska kännetecknen och diffusa symptom hos kvinnor gör att de förbises och skickas hem. Har hon inte de vanliga symptomen (de som män har) så är hon besvärlig, svår och kanske t.o.m inbillningssjuk.

Vi kan inte behandla varandra som om vi vore ett enda kön. Kvinnor ska kunna få vara självständiga och fatta informerade beslut baserat på korrekt information om hur läkemedel faktiskt påverkar deras kroppar.

Jag rekommenderar starkt att ni tittar på programmet som finns att se på svtplay fram till 20/8.

biverkningar, forskning, genus, jämlikhet, könsskillnader, kvinnohälsa, läkemedel, sjukdom och bot, sjukvård, svtplay, vetenskapens värld

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare