Språk och intelligens

När vi undersöker intelligent liv runt omkring oss så utgår människan alltid från sig själv. Vi använder mänskliga normer som en måttstock för vad intelligens är. Vi lär djuren vårt språk och betraktar de som förstår det som särskilt intelligenta. Alla organismer som har attribut som påminner om mänskligt beteende, anser vi vara intelligenta.

Vi projicerar ett människocentrerat utgångsläge på hela vår omvärld eftersom vi anser oss överlägsna allt annat liv. Om vi nu är den mest intelligenta arten, varför lär vi oss inte djurens språk? Vi tog oss längst upp på evolutionens pyramid och nu står vi där ensamma och söker desperat efter annat intelligent liv som ”är som vi”.

Medan människan låter kommunikation gå via intellektet och talet, så skickar andra djur dofter, energier och t.o.m bilder till varandra. De talar utan ord. Djurkommunikatören Anna Strandlind i Tidningen Nära berättar om ett möte med en häst, där hen talade om att hen inte gillade täcket som matte lagt över ryggen. Det stoppade flödet av energi och försämrade hens förmåga att kommunicera med sina vänner i hagen. (Jag kan faktiskt relatera i viss mån då jag innerst inne är en nakenfis av rang. Textilier har en tendens att stoppa mitt energiflöde.)

Ett gemensamt språk gör det möjligt att inte bara kommunicera om det närvarande, utan också om framtiden, det förflutna, om förhoppningar och planer. Av alla däggdjur är det bara den vuxna människan som har ett långt svalg lämpat för tal.

Men det är samtidigt lätt att gömma sig bakom ord och språk. Att säga något och mena något annat. Och ibland är det jag känner för starkt för att kunna klä i ord, språket gör att jag kommer bort från tillståndet, närheten jag vill beskriva. Orden begränsar och plattar till på ett sätt som förminskar det jag vill uttrycka. Det kan handla om dofter, färger, textur, ljus, djup, former, stämningar och ljud, det kan handla om kärleken till en annan människa eller till naturen – ordlösa tillstånd.

Det finns inget språk för det obeskrivbara. Vissa upplevelser får helt enkelt omges av ordlöshet eftersom det inte finns något språk att klä dem i.

djur, intelligens, kommunikation, människor, språk

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare