Språket och orden

Vilka människor lyssnar du helst till? Och vad har du själv för språkstil när du talar och skriver? Professor Suitbert Ertel var en tysk forskare i psykologi och kommunikation, och pratade om A-stilen och B-stilen.

A-stilen kännetecknas av absoluta ståndpunkter, svart eller vitt, generaliseringar och överdrifter och det är ofta medryckande och manipulativt. Här används uttryck som ”alla”, ”ingen”, ”alltid”, ”aldrig”, ”uteslutande”, ”totalt” och gärna överord som ”hat”, ”sanningen” och ”ondskan”.

Personer som uttrycker sig så här, gör anspråk på att ha absolut kunskap och det är lätt att övertygas av A-stilens kraftord, många gånger förlorar vi omdömet och märker inte ens att personen småljuger.

A-stilen är vanlig hos diktatorer och sektledare och Ertel exemplifierar det hela med citat av Mao Tse-tung, Hitler, Marx (Kommunistiska manifestet) och religionernas olika profeter.

Dessa personer tål inte att skämtas med eller bli emotsagda, de förväntar sig att andra ska hålla med, annars riskerar dessa att uppfattas som motståndare eller fiender.

De som istället utrycker sig i termer som ”ofta”, ”i hög grad”, ”antagligen”, ”sällan”, ”de flesta”, ”ett flertal” eller ”få”, hör till B-stilen. Denna stil bör därför råda inom vetenskap, teknologi, sjukvård, psykologi, facklitteratur och juridik. Här kommer vi ofta närmre verkligheten och blir mer trovärdiga.

A-stilen påverkar oss emotionellt och det finns en energi där som gör att vi känner oss inspirerade, därför passar den bra i underhållning, poesi, musik och som pepp talk. Men det vore önskvärt att våra politiker i större utsträckning höll sig till B-stilen.

Jag fick själv en tankeställare av att läsa om Ertels teori, dels som något att ha i bakhuvudet när jag lyssnar till andra, men det blev också en väckarklocka för hur jag själv uttrycker mig när jag blir hänförd och emotionellt påverkad. Särskilt om det är fakta jag vill förmedla…

När jag nu pratar för mig själv och övar på att byta ut mitt svartvita vokabulär, så känner jag mig faktiskt lite mer seriös och trovärdig.

ertel, kraftord, språket, språkstil

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare