Symboler – pentakel

Vissa symboler och tecken väcker starka reaktioner. Svastikan, regnbågsflaggan, tyr-runan, ett uppochnervänt kors, symbolen för planeten Venus eller ett pentakel. De framkallar olika känslor hos oss beroende på våra egna associationer och tolkningar.

En del symboler förändrar betydelse över tid, andra blir ”kidnappade” av diverse politiska eller religiösa grupper som gör dem till sina.

Ett pentagram är en femuddig stjärna där spetsarna är sammanbundna med fem streck. Ett pentakel är en femuddig stjärna i en cirkel, så som vi oftast ser den idag. (Ett klassiskt pentagram är alltså inte en femuddig stjärna i en cirkel.)

Inom mystik och magi är pentaklet ett magiskt tecken som vare sig har goda eller onda egenskaper. Det representerar inte ondska, djävulen, satan eller någon annan kristen figur eller kraft. Avsikten bestäms av användaren, vilket också är den grundläggande principen inom magi. Alla kan utforska sinnets horisonter, även de som inte vill gott.

Symboler används inom mystiken för att överbrygga gapet mellan verbala och ickeverbala tillstånd, ett sätt att översätta det abstrakta till det undermedvetnas språk – symbolerna blir språket medan ditt eget sinne är själva magin.

Några av de tidigaste kända pentaklen har hittats i det gamla Mesopotamien och är från ca 4000 f.v.t. Senare kom Pythagoras och hans lärjungar att teckna pentaklet åt varandra på samma sätt som kristna gör korstecknet, som en önskan om god hälsa. Under medeltiden var pentaklet en kristen symbol för Jesus fem sår.

I mitten av 1800-talet uppstod bland ockultister, en åtskillnad rörande pentaklets orientering. En ensam spets uppåt sades representera andens överhöghet över de fyra materiella elementen och betraktades stå för det goda, medan två spetsar upp symboliserade Baphomet med hans horn och kopplades till svart magi. Just denna symbol är flitigt lånad av satanistiska samfund som en symbol för jaget, rebellen, rationalitet och djurisk urkraft – inte ondska och mörker.

Inom häxrörelsen står pentaklet för gudinnedyrkan och det heliga kvinnliga och är också en symbol för beskydd.

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare