Tid

För människan verkar det väldigt viktigt att hålla koll på tiden – både år och minuter – och genom tiderna har vi använt oss av olika metoder för just detta.

Under tidig medeltid då läs- och skrivkunnigheten inte var så utbredd i Norden, använde vi oss av kalenderstavar som fungerade som en slags evighetsalmanacka. De bestod av trä eller ben och på dessa ristades symboler och runor för att hålla koll på årets viktigaste dagar. Kalendrar utan runor kallas ofta för primstavar och de andra för runstavar.

I Sverige användes de främst under 1500- och 1600-talet, men den äldsta bevarade runstaven är från 1200-talets mitt eller något senare, den så kallade Nyköpingsstaven. Den är åttakantig och tillverkad i idegran.

Att tyda en runstav eller primstav verkar inte vara det lättaste. Du behöver känna till det aktuella årets gyllental, samt årets söndagsbokstav. Gyllentalsbokstäverna har getts olika siffervärden och visar på vilka dagar det är nymåne. Söndagsbokstaven är den runa som betecknar söndag det aktuella året. Själv förstår jag verkligen ingenting av det här, jag hade varit helt dagvill om jag levt under medeltiden. (Det finns utförliga beskrivningar av hur en tyder runstavarna på nätet, lycka till.)

Redan under 500-talet användes evighetskalendrar med bokstäver för veckans dagar och gyllental för att beräkna högtidsdagarnas infallande.

Den gregorianska kalenderreformen 1753 gjorde de gamla runstavarna oanvändbara, men evighetskalendrarna levde kvar i form av kalenderdosorna, som tillverkades en bit in på 1900-talet. Det var tobaksdosor på vilka man graverat in runor från de gamla stavarna men också helt nya figurer.

För människan verkar det väldigt viktigt att hålla koll på tiden – både år och minuter – och genom tiderna har vi använt oss av olika metoder för just detta.

Under tidig medeltid då läs- och skrivkunnigheten inte var så utbredd i Norden, använde vi oss av kalenderstavar som fungerade som en slags evighetsalmanacka. De bestod av trä eller ben och på dessa ristades symboler och runor för att hålla koll på årets viktigaste dagar. Kalendrar utan runor kallas ofta för primstavar och de andra för runstavar.

I Sverige användes de främst under 1500- och 1600-talet, men den äldsta bevarade runstaven är från 1200-talets mitt eller något senare, den så kallade Nyköpingsstaven. Den är åttakantig och tillverkad i idegran.

Att tyda en runstav eller primstav verkar inte vara det lättaste. Du behöver känna till det aktuella årets gyllental, samt årets söndagsbokstav. Gyllentalsbokstäverna har getts olika siffervärden och visar på vilka dagar det är nymåne. Söndagsbokstaven är den runa som betecknar söndag det aktuella året. Själv förstår jag verkligen ingenting av det här, jag hade varit helt dagvill om jag levt under medeltiden. (Det finns utförliga beskrivningar av hur en tyder runstavarna på nätet, lycka till.)

Redan under 500-talet användes evighetskalendrar med bokstäver för veckans dagar och gyllental för att beräkna högtidsdagarnas infallande.

Den gregorianska kalenderreformen 1753 gjorde de gamla runstavarna oanvändbara, men evighetskalendrarna levde kvar i form av kalenderdosorna, som tillverkades en bit in på 1900-talet. Det var tobaksdosor på vilka man graverat in runor från de gamla stavarna men också helt nya figurer.

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare