Till dig som behöver

Jag vill även i detta forum passa på att dela med mig av en mycket kraftfull liten ritual som passar dig som behöver lite extra styrka och beskydd. Till den som lever i ofrivilligt utanförskap, en osund relation, som är utsatt för mobbing eller som vill frigöra sig från alla former av beroenden.

Utgå från denna och anpassa så att den passar just dig.

”Jag frigör härmed mitt hela väsen från skuld, skam och beroende, för att istället fylla mitt inre med mod, kraft och 100% ren energi. 

Från mitt innersta väsen deklarerar jag härmed att alla kontrakt och avtal jag ingått – medvetet eller omedvetet, någonsin eller någonstans, med mig själv eller andra – som inte varit till mitt väsens högsta bästa, omedelbart upphävs.

Detta är permanent och oåterkalleligt.

Från mitt inre väsen anbefaller jag härmed att allt inom mig och allt – besjälat eller ej – som omger mig, mitt hem, min trädgård, min arbetsplats och de jag älskar, skall beskyddas av 100% ren energi.

Inga energier, väsen eller varelser tillåts vara i min närhet om deras avsikt och ursprung inte är ärligt och till mitt väsens högsta bästa.

Jag deklarerar också att när detta uppnås så är skyddet permanent och oåterkalleligt.” f

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare