Tro

Tror du på karma? Tror du att det finns en högre makt som värderar? Utifrån vems rättesnöre i så fall?

Ser du saker som gott eller ont? Gott eller ont för vem?

Tror du att allt har en mening? Eller bara att allt har sin orsak?

Tror du att ditt liv och det du kommer att åstadkomma redan är förutbestämt? Eller tror du att du har makt att göra det du vill?

Tror du att du kan påverka din framtid trots ditt förflutna?

Med vänlig hälsning, Nyfiken i en strut

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare